θερμικος ψεκασμος

Οι επιμεταλλώσεις θερμικού ψεκασμού παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού και επισκευαστικού κλάδου εξαρτημάτων και μηχανημάτων για τεχνολογικά άρτια επιστρώματα με προηγμένες ιδιότητες, ολοένα και αυξάνονται.

Με τον θερμικό ψεκασμό εναποτίθενται από ένα πιστόλι μεταλλικά, κεραμικά ή σύνθετα υλικά, υπό μορφή τηγμένων λεπτομερών σωματιδίων, σε μεταλλικές επιφάνειες. Τα τηγμένα σωματίδια εκτοξεύονται με παροχή πεπιεσμένου αέρα από το ίδιο πιστόλι, προσκρούουν με δύναμη πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου, παραμορφώνονται και στερεοποιούνται.

Αρχικά, στο υπόστρωμα ψεκάζεται ένα πρώτο στρώμα ειδικού υλικού ώστε να εξασφαλιστεί η πολύ καλή πρόσφυση, και ακολουθεί πάνω σε αυτό ο ψεκασμός του κυρίως επιστρώματος. Το υλικό ως ά ύλη είναι σε μορφή σύρματος ή σκόνης, συγκεκριμένης περιεκτικότητας. Αναλόγως της θερμικής πηγής που τήκει το υλικό, της ταχύτητας ψεκασμού και της ατμόσφαιρας ψεκασμού, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι (φλόγας, πλάσματος, τόξου, υψηλής ταχύτητας κλπ.)

Η εταιρία μας πραγματοποιεί επιμεταλλώσεις i) θερμικού ψεκασμού φλόγας, στον οποίο η τήξη των σωματιδίων γίνεται στο ακροφύσιο του πιστολιού με καύση μίγματος αερίων (οξυγόνου – ασετιλίνης), και ii) θερμικού ψεκασμού τόξου, στον οποίο η τήξη επιτυγχάνεται με τη δημιουργία βολταϊκού τόξου.

Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού εφαρμόζονται για τη διαστασιακή αποκατάσταση φθαρμένων αντικειμένων και προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας από φθορά εκτριβής, διάβρωση, οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να αποτεθούν σε πάχη έως και 2mm, ενώ δεν επηρεάζουν θερμικά το μέταλλο βάσης (υπόστρωμα), όπως συμβαίνει με τις σκληρές αναγομώσεις.
Ο ψεκασμός δύναται να πραγματοποιηθεί στον χώρο του πελάτη για μεγάλα και βαρέα αντικείμενα, κατόπιν συνεννόησης.