:: Greek :: English


   
certified by DQS according to EN ISO 9002
Reg. No. 81042-01ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΣΗ

Το σκληρό χρώμιο αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, στα προβλήματα φθοράς εξαρτημάτων, συνδυάζοντας υψηλή σκληρότητα (65HRc) με χαμηλό συντελεστή τριβής και αντοχή στη διάβρωση.

Εφαρμόζεται στην επιφάνεια καινούργιων μεταλλικών αντικειμένων για προστασία, καθώς και αντικειμένων που έχουν υποστεί φθορά, αφού προηγηθεί κατάλληλη μηχανουργική επεξεργασία (ρεκτιφιέ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαστασιακή αποκατάσταση του αντικειμένου και η παράταση της διάρκειας ζωής του.

Η επιχρωμίωση μπορεί να γίνει σε όλη την επιφάνεια του αντικειμένου ή σε κάποιο μεμονωμένο τμήμα (π.χ. θέση ρουλεμάν σε άξονα, κομβίο διωστήρα σε στρόφαλο κλπ.). Το σκληρό χρώμιο μπορεί να αποτεθεί σε πάχος έως 0,04mm χωρίς να απαιτείται πρόσθετα τελικό ρεκτιφιέ, ενώ το μέγιστο επιτρεπτό πάχος στην περίπτωση που θα ακολουθήσει τελικό ρεκτιφιέ είναι 0,4mm

Τυπικά παραδείγματα εφαρμογών του σκληρού χρωμίου είναι:

Υδραυλικοί κύλινδροι (βάκτρα), έμβολα, κύλινδροι τυπογραφίας - βαθυτυπίας - λιθογραφίας, ράουλα ελάστρου, άξονες μετάδοσης κίνησης γενικά, στροφαλοφόροι άξονες, εκκεντροφόροι άξονες, ρότορες, χιτώνια, στροφεία, πείροι, βαλβίδες, μήτρες, καλούπια, μικροεξαρτήματα μηχανών κλπ.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η επιχρωμίωση στα λούκια των κεφαλών εμβόλων μηχανών πλοίων (SULZER, MAN B&W, PIELSTICK, MITSUBISHI κ. ά.). Στον τομέα αυτό, η εταιρία μας είναι πρωτοπόρος στον Ελληνικό χώρο, έχοντας αναπτύξει δικό της σύστημα περιστροφικής επιχρωμίωσης, το οποίο και έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Αρ. 1000555/14-2-92, Int. Cl5. C25D 7/04).


ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΣΗ

Η μέθοδος χημικής - μη ηλεκτρολυτικής επινικέλωσης ή αλλιώς αυτοκαταλυόμενης απόθεσης, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του '50 και εξελίχθηκε στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα των βιομηχανικών επιμεταλλώσεων στις δεκαετίες του '70 και του '80.

Η απόθεση του επιστρώματος στην μεταλλική επιφάνεια γίνεται μέσω χημικής αναγωγής των ιόντων νικελίου αυτόνομα, δίχως τη συνδρομή ηλεκτρικού ρεύματος όπως στις κλασσικές ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις. Το επίστρωμα έχει μικροκρυσταλλική, σχεδόν άμορφη δομή και εκτός του νικελίου περιέχει και φώσφορο, το ποσοστό του οποίου κυμαίνεται από 7 -9%. Πρόκειται για βιομηχανικό επίστρωμα Ni-P, υψηλού ποσοστού φωσφόρου, που αποτίθεται σε πάχη 5-50μm αναλόγως της εφαρμογής, και παρουσιάζει τις εξής ιδιότητες:

  • Εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση
  • Πολύ καλή αντίσταση στην τριβή
  • Aριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα
  • Σκληρότητα 45 - 50HRc , με δυνατότητα αύξησης έως και 65HRc μετά από κατάλληλη θερμική κατεργασία

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χημικής εναπόθεσης νικελίου έναντι των ηλεκτρολυτικών μεθόδων, είναι η ομοιόμορφη-ισόπαχη επικάλυψη της επιφανειας σε όλα τα σημεία, ακόμη και σε εξαρτήματα πολύπλοκης γεωμετρίας με εσοχές, τρυπούλες, γωνίες κλπ.

Δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενα που έχουν υποστεί φθορά λόγω του περιορισμού του πάχους του.

Η χημική επινικέλωση μπορεί να εφαρμοστεί σε εξαρτήματα από κοινό ανθρακούχο, κραματωμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, αλουμίνιο και κράματα αυτού. Τυπικά παραδείγματα εφαρμογών είναι:

Μήτρες - καλούπια πλαστικών, πλάκες, υδραυλικοί κύλινδροι, χιτώνια, λεπίδες, ακροφύσια, χυτά εξαρτήματα μηχανών και κατασκευών, μεταλλικοί σκελετοί, κυτία ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού υλικού κλπ.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ

Οι επιμεταλλώσεις θερμικού ψεκασμού παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού και επισκευαστικού κλάδου εξαρτημάτων και μηχανημάτων για τεχνολογικά άρτια επιστρώματα με προηγμένες ιδιότητες, ολοένα και αυξάνονται.

Με τον θερμικό ψεκασμό εναποτίθενται από ένα πιστόλι μεταλλικά, κεραμικά ή σύνθετα υλικά, υπό μορφή τηγμένων λεπτομερών σωματιδίων, σε μεταλλικές επιφάνειες. Τα τηγμένα σωματίδια εκτοξεύονται με παροχή πεπιεσμένου αέρα από το ίδιο πιστόλι, προσκρούουν με δύναμη πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου, παραμορφώνονται και στερεοποιούνται.

Αρχικά, στο υπόστρωμα ψεκάζεται ένα πρώτο στρώμα ειδικού υλικού ώστε να εξασφαλιστεί η πολύ καλή πρόσφυση, και ακολουθεί πάνω σε αυτό ο ψεκασμός του κυρίως επιστρώματος. Το υλικό ως ά ύλη είναι σε μορφή σύρματος ή σκόνης, συγκεκριμένης περιεκτικότητας. Αναλόγως της θερμικής πηγής που τήκει το υλικό, της ταχύτητας ψεκασμού και της ατμόσφαιρας ψεκασμού, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι (φλόγας, πλάσματος, τόξου, υψηλής ταχύτητας κλπ.)

Η εταιρία μας πραγματοποιεί επιμεταλλώσεις i) θερμικού ψεκασμού φλόγας, στον οποίο η τήξη των σωματιδίων γίνεται στο ακροφύσιο του πιστολιού με καύση μίγματος αερίων (οξυγόνου - ασετιλίνης), και ii) θερμικού ψεκασμού τόξου, στον οποίο η τήξη επιτυγχάνεται με τη δημιουργία βολταϊκού τόξου.

Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού εφαρμόζονται για τη διαστασιακή αποκατάσταση φθαρμένων αντικειμένων και προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας από φθορά εκτριβής, διάβρωση, οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να αποτεθούν σε πάχη έως και 2mm, ενώ δεν επηρεάζουν θερμικά το μέταλλο βάσης (υπόστρωμα), όπως συμβαίνει με τις σκληρές αναγομώσεις.
Ο ψεκασμός δύναται να πραγματοποιηθεί στον χώρο του πελάτη για μεγάλα και βαρέα αντικείμενα, κατόπιν συνεννόησης.

Παραδείγματα εφαρμογών επιμεταλλώσεων θερμικού ψεκασμού.

Στη φάση της εγκατάστασης βρίσκεται αυτή τη στιγμή το τμήμα επιμεταλλώσεων θερμικού ψεκασμού πλάσματος. Με τη μέθοδο αυτή, μπορούν να αποτεθούν, εκτός των άλλων, και δύστηκτα υλικά όπως διαφόρων ειδών κεραμικά, οξείδια, καρβίδια κλπ. και να επιτευχθούν επιφάνειες που παρέχουν θερμική μόνωση ή αγωγιμότητα, ηλεκτρική μόνωση ή αγωγιμότητα, αντοχή σε θερμοκρασιακούς αιφνιδιασμούς, αντίσταση σε ατμοσφαιρική ή χημική διάβρωση, σε τήγματα μετάλλων και σε όλων των ειδών τις τριβές, πολύ υψηλή σκληρότητα (έως και 2500HV).

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΞΟΝΩΝ - ΛΕΙΑΝΣΗ - ΑΜΜΟΒΟΛΗ/ΥΑΛΟΒΟΛΗ

Οι εργασίες αυτές εφαρμόζονται στην επιφάνεια αντικειμένων πριν και μετά την κατεργασία της επιμετάλλωσης, ή αυτούσια στην περίπτωση που δεν απαιτείται κάποιο επίστρωμα. Μετά και το τελικό ρεκτιφιέ του αντικειμένου στις επιθυμητές διαστάσεις, υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερούς λείανσης - γυαλίσματος, σε τιμές τραχύτητας μέχρι 0,05μm Ra


web design by netSolutions